เกี่ยวกับเรา

 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2552 บริการให้เช่าและวาระบบ บันทึกเทป ถ่ายทอดสด จนถึงปัจจุบัน และได้เพิ่มช่องทางการบริการ การจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางเว็บไซต์

โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ...

    และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 

           ************

 

Visitors: 2,176,554