โรคผิวหนังในวัว

โดย: โน้มน้าวน้ามๆ [IP: 110.170.6.xxx]
เมื่อ: 2017-08-16 13:21:07
ขอทราบว่าวัวจะมีโรคผิวหนังได้อย่างไรครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 2,174,957