กฎหมายที่ใช้ควบคุมโรค โควิด-19

โดย: sarot [IP: 27.131.162.xxx]
เมื่อ: 2020-06-19 08:50:17
รายละเอียด กฎหมายที่ใช้ควบคุมโรค โควิด-19 ดูเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.lovethailand.org/travel/th/17-กรุงเทพมหานคร/15664-กฎหมายที่ใช้ควบคุมโรค-โควิด-19-(COVID-19).html

https://www.lovethailand.org/travel/en/17-Bangkok/15664-Governing-Law-to-Control-Covid-19.html

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 2,174,957